Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Afrikaans Core 100 Word List

103 Words
May
Mei (n)
May
January
Januarie (n)
January
February
Februarie (n)
February
March
Maart (n)
March
Maart is die begin van lente in die Noordlike halfrond en herfs in die suidelike halfrond.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
April
April (n)
April
June
Junie (n)
June
July
Julie (n)
July
August
Augustus (n)
August
September
September (n)
September
October
Oktober (n)
October
November
November (n)
November
December
Desember (n)
December
zero
nul
zero
one
een
one
Ek het 'n uur lank op die internet gesoek.
I surfed the Internet for an hour.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
two
twee
two
twee kaartjies
two tickets
Hide 8 More ExamplesHide 9 More Examples
three
drie
three
drie opsies
three options
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
four
vier
four
Daar is sewe dae in een week en vier volle weke in 'n maand.
There are seven days in one week, and four full weeks in a month.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
five
vyf
five
Die wekker is vir vyf uur ingestel.
The alarm clock is set for five a.m.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
six
ses
six
seven
sewe
seven
eight
agt
eight
nine
nege
nine
ten
tien
ten
coffee
koffie (n)
coffee
Die koffie pot is vol koffie.
The coffee pot is full of coffee.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
beer
bier (n)
beer
Die kroegman skink `n draft bier.
The bartender is pouring a draft beer.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples