Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Long Walk to Freedom is die voormalige Suid-Afrikaanse President Nelson Mandela se outobiografie.
Dit begin tydens die vroeë jare van sy lewe en sluit besonderhede in van sy lewe, opvoeding en die byna drie dekades wat hy opgesluit was in die berugte tronk op Robbeneiland.
Die boek bereik 'n hoogtepunt met sy styging in die politieke leer op, gevolg deur sy siening dat die stryd teen apartheid voortgaan selfs na die val van die apartheidsbewind.
Die eerste deel van Long Walk to Freedom dek Mandela se vroeë jare.
Hy is gebore in die koninklike Thembu-familie en van sy vroegste dae af, was hy bekend om die status quo (bestaande toestand) uit te daag.
Dit het aan hom die bynaam besorg van Rolihlahla, wat vertaal as "trek die tak van 'n boom," wat 'n eufemisme is vir "kattekwaaddoener." Hy het Clarkebury College bygewoon, 'n Thembu skool. Later is hy na die streng Healdtown Skool, waarna hy gegradueer het aan die Universiteit van Fort Hare en toe die reg beoefen het nadat hy sy graad gekry het.
Deel twee van Long Walk to Freedom fokus op die sosiale en politieke fasette van apartheid en die invloedryke stemme op hierdie beleid, veral Daniel Francois Malan, wat apartheid begin het en wat die laagtepunt veroorsaak het van vryheid van swartes in Suid-Afrika.
In die volgende deel van sy outobiografie, beskryf Mandela sy tyd in Pollsmoor Gevangenis en Robbeneiland, waar hy oorgelaat was aan die genade van wrede wagte en onderwerp was aan strawwe arbeid.
In Mandela se doodsberig is verslag gedoen dat die hoofstukke nader aan die einde van die boek geskryf is deur 'n spookskrywer, 'n joernalis van die Verenigde State; alhoewel die joernalis se naam nie bekend gemaak is nie.

Comments

Hide