Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Elon Musk is 'n uitvinder en entrepreneur met eklektiese belange wat tans die uitvoerende hoof is van Tesla Motors en SpaceX en die voorsitter van SolarCity.
Hy was mede-stigter van Tesla, PayPal en Zip2 en hy het SpaceX gestig.
Musk is gebore in Pretoria, Suid-Afrika en hy het begin knutsel met rekenaars en tegnologie op 'n jong ouderdom.
Op die ouderdom van tien, het hy homself begin leer hoe om rekenaars te programmeer.
Twee jaar later het hy die kode verkoop vir 'n videospeletjie na rekenaar en Office Technology (Kantoor Tegnologie).
Die tydskrif het hom sowat $500 betaal vir die kode vir Blastar.
Hy het sy Kanadese burgerskap verkry deur sy moeder, wat gebore is in Kanada. Hy het Kanada toe getrek in 1989 waar hy sy uitgebreide opvoeding begin het by Queen's University in Ontario.
Na twee jaar het hy gematrikuleer by die Universiteit van Pennsilvanië waar hy sy eerste twee grade gelyktydig verwerf het: 'n B.Sc. in Fisika en 'n B.Sc. in Ekonomie.
Dit het hom een ekstra jaar geneem om die tweede graad te verwerf.
Hy het 'n burger geword van die Verenigde State in 2002 en sy entrepreneuriese pogings begin nadat hy Stanford Universiteit se PhD program verlaat het na nét twee dae.
Hy het die sagteware-maatskappy Zip2 begin in 1995 saam met sy broer Kimbal, waar hulle 'n stadsgids ontwikkel het vir koerante.
Hulle het Zip2 verkoop aan Compaq vir $307 miljoen in 1999 en dit het Musk 'n miljoenêr gemaak.
In dieselfde jaar was Musk mede-stigter van X.com, die maatskappy wat later PayPal geword het na die samesmelting met Confinity en die nulstelling van digitale betalings deur die maatskappy se PayPal afdeling.
In 2002 het eBay PayPal aangeskaf vir $1,2 biljoen.
In 2001 het Musk SpaceX gestig, met aspirasies om uiteindelik Mars toe te gaan, maar vir nou bou en ontwikkel die firma vuurpyle en vuurpyl-onderdele en is gefokus daarop om kostes te sny wat verband hou met ruimte-lanserings.
Al was hy mede-stigter van Tesla, het hy nie regtig betrokke geraak by die motorvervaardiger tot ná die finansiële krisis in 2008 nie.
Hy het ook gehelp om SolarCity te finansier, waarvan sy neefs mede-stigters was in 2006.

Comments

Hide