Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Die Drakensberg bergreeks is op Suid-Afrika se grens met Lesotho en bied aan avonturiers 'n wit gerypte klim-ervaring.
Ysklim word nie deur baie beskou as die tipiese Suid-Afrikaanse ervaring nie, want die meeste mense dink aan die versengende klimaat wat heers oor die grootste deel van die land.
Die suidelike deel van die Drakensberg bergreeks bied egter verskeie klimroetes aan met moeilikheidsgrade wat strek van groentjie tot ervare.
Die Drakensberge is deel van die Maloti-Drakensberg Park, 'n oorgrensende park wat ook Suid-Afrika se uKhahlamba Drakensberg Nasionale Park en Lesotho se Sehlathebe Nasionale Park insluit.
Dit het hoë kranse, rots- en grotskuilings, stutmure, pilare, boë, rotspoele en vestingwalle van goue sandsteen, plus 'n verskeidenheid van diverse habitatte.
UNESCO het die Maloti-Drakensberg Park vernoem as 'n Wêrelderfenisterrein, want dit bied nie net pragtige natuurlike skoonheid nie, maar ook 'n tuiste vir verskeie inheemse en bedreigde dierspesies.
Die park hou ook die San-mense se hoofversameling van rotstekeninge, wat gedoen is oor duisende jare en is die grootste beskermde gebied langs suidelike Afrika se Groot Platorand.
Die uKhahlamba Drakensberg Park het twaalf beskermde gebiede en vier geproklameerde Wildernisgebiede wat bykans die helfte van die park opmaak.
Alhoewel die park bekend is vir effektiewe bewaringsinisiatiewe is daar baie bedreigings, insluitende landbou, bosbou en eko-toerisme.
Brande en indringerspesies lewer ook bedreigings op, sowel as stropery, erosie en ontwikkeling van die infrastruktuur.
Lesotho se gebrek aan amptelike beskerming van die gedeelte van die ekostelsel wat lê aan sy kant van die grens vererger ook hierdie probleme.

Comments

Hide