Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sid James was 'n komediant en akteur wat gebore is in Suid-Afrika.
Sy geboortenaam was Solomon Joel Cohen, maar hy het sy naam later verander na Sidney Joel Cohen en toe weer na Sidney James.
Hy is oorspronklik opgelei as en het gewerk as haarkapper, maar nadat hy geëmigreer het na Groot-Brittanje, het hy beweer dat hy 'n heterogeniteit gehad het van verskillende beroepe, insluitend as 'n bokser, dans-instrukteur en selfs 'n diamantslyper.
Nadat hy met sy eerste vrou getroud is, het sy skoonpa vir hom 'n haarsalon gekoop, maar in minder as 'n jaar het hy sy voorneme verkondig om akteur te word en ingeskryf by die Johannesburg Repertory Players (Johannesburg Repertoire Spelers).
Sy akteursloopbaan het nie ernstig begin nie, eers in Groot-Brittanje nadat sy diensplig geëindig het vir die Tweede Wêreldoorlog.
Aanvanklik het hy oorvloedige hoeveelhede onbelangrike en ondersteunende rolle gekry.
Toe in 1956, het hy uiteindelik na vore gekom as 'n ster toe hy 'n rol kry in Hancock's Half Hour as Tony Hancock se medester.
Die program het aangehou vir vier jaar en daarna het hy bekend geword vir sy verskynings in die Carry On films.
In sewentien van die films het hy die hoofrol gespeel en in die ander twee, het hy rolverdeling gekry net onder Frankie Howerd.
Hy het ook begin om die hoofrolle te kry in TV-sitkoms, wat hy verduur het totdat hy gesterf het in 1976.
Die laaste sitkom waarin hy verskyn het was Bless This House (Seën Hierdie Huis), Diana Coupland was sy medester hierin tot sy dood.
Hy het gesterf aan 'n hartaanval by die Sunderland Empire Teater waar hy opgetree het tydens die toer van die toneelstuk The Mating Season (Die Paarseisoen).
James word veral onthou vir sy wellustige karakter, alhoewel later in sy loopbaan tydens sy optredes in TV-sitkoms, het hulle van hom gehou vir sy vriendelike persoonlikheid.

Comments

Hide