Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

The Cry of Winnie Mandela is 'n roman wat Winnie Mandela se lewensverhaal vertel.
Njabulo S. Ndebele het die hoogs aangeskrewe roman geskryf, wat gepubliseer is in 2003.
Die boek is gefokus op vier "gewone" en "onopvallende" vrouens wat almal tyd spandeer het om te wag vir die terugkeer van hul mans.
Die privaat verhale van hul vergelykbare aardse lewens beantwoord aan die verhale van Winnie Mandela, die vrou van voormalige Suid-Afrikaanse President Nelson Mandela, en Penelope, die vrou van Odysseus uit die ou Griekse mitologie.
Penelope se gewag vir en hunkering na Odysseus het agtien jaar geduur, terwyl Winnie se gewag voortgesleep het vir sewe-en-twintig jaar.
Die vrouens in die boek oorweeg waarom hulle gewag het vir hul mans en wat hul nuttelose gewag aan hulle gedoen het.
Die resultaat is 'n paar verontrustende virtuele dialoë tussen die vier vrouens en Penelope en Winnie.
Die aard van hierdie vrouens se gewag is heeltemal anders, aangesien een man haar wesenlik verstoot het deur te gaan werk by 'n myn en daar te vestig om 'n nuwe gesin te begin, terwyl 'n ander oorsee gegaan het om medies te studeer.
Die derde het gegaan van aktief wees in politiek tot verdwyning terwyl hy in ballingskap was en toe gevange gehou is op Robbeneiland.
Al vier mans het uiteindelik hul eie paadjie geloop, onwillig om terug te keer na waar hulle voorheen was en hul vrouens weggesmyt.
Die eerste helfte van die roman vertel hul stories, terwyl die tweede een 'n stem gee aan hul lyding en gedagtes wanneer die vrouens Winnie en Penelope toespreek.
Winnie word ook 'n stem gegee, in reaksie op die vrouens en hul gedagtes en stories.

Comments

Hide