Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
Word Image
Using Small Talk Phrases
20 words
Jy lyk voortreflik!
(e)
You look great!
Hoe gaan dit?
(s)
How are you?
Hoe is dinge?
(s)
How are things?
Geniet dit!
(s)
Have fun!
Dit is lekker om jou hier te hรช!
(s)
It's good to have you here!
Gaan alles goed?
(s)
Is everything going fine?
Jy sal dit nie glo nie!
(s)
You won't believe this!
Ek het jou nie vir eeue gesien nie.
(s)
I haven't seen you for ages.
Dis aaklig!
(s)
That's terrible!
Ek sal jou beter laat gaan.
(s)
I'd better let you go.
Het jy vandag die nuus gekyk?
(s)
Did you catch the news today?
Lekker dag buite, is dit nie?
(s)
Nice day outside, isn't it?
Het jy al lank gewag?
(s)
Have you been waiting long?
Dis fantasties!
(s)
That's great!
Wat bring jou hier?
(s)
What brings you here?
Gee jy om as ek vra?
(s)
Do you mind me asking?
Kom jy van hier af?
(s)
Are you from around here?
Ek het jou hulp nodig met hierdie saak.
(s)
I need your help with this matter.
Wat 'n toeval!
(s)
What a coincidence!
Goed vir jou!
(s)
Good for you!
0 Comments
Top