Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
9 words
Word Image
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers
9 words
Dankie, maar ek is eintlik nie 'n moedertaal spreker nie .
(s)
Thank you but I'm not a native speaker actually.
Dit het my net een jaar om vlot te word.
(s)
It took me only one year to become fluent.
Ek leer al Afrikaans vir 10 jaar.
(s)
I've been learning Afrikaans for 10 years.
Ek leer Afrikaans by myself.
(s)
I'm learning Afrikaans all by myself.
Buiten dat ek Afrikaans kan praat, kan ek ook 'n paar ander tale praat.
(s)
Apart from knowing Afrikaans, I can speak a few other languages as well.
Ek kan omtrent 50 nuwe woorde 'n dag memoriseer.
(s)
I can memorize around 50 new Afrikaans words a day.
Afrikaans is lekker en maklik om te leer.
(s)
Afrikaans is fun and easy to learn!
Ek sal Afrikaans soos 'n moedertaal spreker praat in 3 jaar.
(s)
Iโ€™ll speak Afrikaans like a native speaker in 3 years.
Ek kan flieks in Afrikaans kyk sonder onderskrifte.
(s)
I can watch movies in Afrikaans without subtitles.
0 Comments
Top