Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
Word Image
Taking Public Transportation
25 words
laat
(a)
late
bestuurder
(n)
driver
Hy is 'n versigtige bestuurder.
He's a very careful driver.
kaartjie
(n)
ticket
Hoeveel is die kaartjies?
How much are the tickets?
tydrooster
(n)
timetable
kyk op die tydrooster
check the timetable
trein
(n)
train
gaan werk toe per trein
commute to work by train
bus
(n)
bus
Die bus is op in die straat geparkeer.
The bus is parked on the street.
tarief
(n)
fare
kommute
(v)
commute
Die mense het gekommute in die oggend.
The people commuted in the morning.
bus stasie
(n)
bus station
busroete
(p)
bus route
trein stasie
(n)
train station
seisoen kaartjie
(n)
season ticket
spoorweg
(n)
railroad
retoer kaartjie
(n)
return ticket
tou
(n)
queue
klim af
(v)
get off
klim op
(v)
get on
verander
(v)
change
oorvol
(a)
overcrowded
stop by die stasie
(p)
stop at the station
betaal fooi
(p)
pay fee
IC kaart
(n)
IC card
pas
(n)
pass
publieke vervoer
(n)
public transit
bus laan
(n)
bus lane
0 Comments
Top