Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Kan ons volgende week ontmoet?
(s)
Can we meet next week?
Hoe besig is jou huidige skedule?
(s)
How busy is your current schedule?
Dankie dat jy die tyd gemaak het om ons te ontmoet.
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Kan ons besigheidskaartjies ruil?
(s)
Can we exchange business cards?
Ek glo dat ons 'n kompromie kan vind.
(s)
I believe we can find a compromise.
Baie dankie dat u na my geluister het.
(s)
Thank you very much for listening.
Kan ons hierdie saak tydens die volgende vergadering bespreek?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Ek wil graag hรช jy moet my sakevennote ontmoet.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Hoe was jou reis?
(s)
How was your journey?
Sal ons begin?
(s)
Shall we get started?
Het iemand enige kommentaar of gedagtes?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Ek stem heeltemal saam.
(s)
I totally agree.
Ek is jammer maar ek maar ek stem nie saam nie.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Ek dink ek kan 'n kompromie voorstel.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Miskien moet ons hieroor slaap en mรดre probeer.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Ek dink ons het dit hanteer.
(s)
I think we have covered that.
Stem ons almal saam?
(s)
Are we all agreed?
Ek sien uit daarna om jou weer te sien.
(s)
I look forward to seeing you again.
Ek was lekker om jou te ontmoet.
(s)
It was nice to meet you.
Dankie, dit was baie produktief.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top