Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
nul
(n)
zero
nommer nul
number zero
een
(n)
one
Ek het 'n uur lank op die internet gesoek.
I surfed the Internet for an hour.
twee
(n)
two
twee kaartjies
two tickets
drie
(n)
three
drie opsies
three options
vier
(n)
four
Daar is sewe dae in een week en vier volle weke in 'n maand.
There are seven days in one week, and four full weeks in a month.
vyf
(n)
five
Die wekker is vir vyf uur ingestel.
The alarm clock is set for five a.m.
ses
(n)
six
ses grade
six degrees
sewe
(n)
seven
sewe dinge
seven things
agt
(n)
eight
agt grade
eight degrees
nege
(n)
nine
nege grade
nine degrees
tien
(n)
ten
tien stukke
ten pieces
een en twintig
(n)
twenty-one
nommer een-en-twintig
number twenty-one
Twee en twintig
(n)
twenty-two
nommer twee-en-twintig
number twenty-two
drie en dertig
(n)
thirty-three
nommer drie en dertig
number thirty-three
vier en veertig
(n)
forty-four
nommer vier en veertig
number forty-four
vyf en vyftig
(n)
fifty-five
nommer vyf en vyftig
number fifty-five
ses en sestig
(n)
sixty-six
nommer ses-en-sestig
number sixty-six
sewe en sewentig
(n)
seventy-seven
nommer sewe en sewentig
number seventy-seven
agt en tagtig
(n)
eighty-eight
nommer agt en tagtig
number eighty-eight
nege en negentig
(n)
ninety-nine
nommer nege en negentig
number ninety-nine
een honderd
(n)
one hundred
Breek dit asseblief in 100-jen-muntstukke.
Please break it into 100-yen coins.
een duisend
(n)
one thousand
Daar is net een duisend jen in my beursie.
There is only one thousand yen in my wallet.
twee duisend
(n)
two thousand
Dit kos twee duisend dollar.
It costs two thousand dollars.
drie duisend
(n)
three thousand
Judaรฏsme is vir meer as drieduisend jaar beoefen.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
vier duisend
(n)
four thousand
vier duisend vier honderd en veertig
four thousand four hundred and forty
0 Comments
Top