Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Leer woorde deur frases.
(s)
Learn words through phrases.
Kyk na jou gunsteling video met onderskrifte.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Dink in die taal wat jy wil leer.
(s)
Think in the language you want to learn.
Gebruik beskikbare leer toepassings.
(s)
Use available learning applications.
Brei jou woordeskat uit deur te lees.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Praat met jouself.
(s)
Talk to yourself.
Luister na opnames en herhaal.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Berei voor vir daaglikse roetine situasies.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Probeer jou praatvaardighede oefen met 'n moedertaal spreker.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Ken jou gehoor.
(s)
Know your audience.
Vra vir terugvoering en reflekteer daarop.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Vermy om direk te lees, probeer om 'n buitelyn te gebruik.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Volg taal CD's, herhaal wat jy gehoor het.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Oefen gereeld, anders sal u harde werk vermors word.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Moenie opgee nie en bly positief!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top