Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Habits for Highly Effective Language Learners
12 words
Word Image
Habits for Highly Effective Language Learners
12 words
Skryf jou klein, meetbare maandelikse doele neer.
(s)
Write down your small, measurable monthly goal.
Stel 'n sperdatum voor.
(s)
Prepare a deadline.
Skep 'n roetine.
(s)
Create a routine.
Berei lyne en gesprekke voor die tyd voor.
(s)
Prepare lines and conversations ahead of time.
Lang studie-ure sal jou uitbrand en tot mislukking lei.
(s)
Long study hours will burn you out and result in failure.
Kom terug en hersien.
(s)
Come back and review.
Soek oplossings.
(s)
Look for solutions.
Fokus op wat jy goed is.
(s)
Focus on what you are good at.
Moenie uitstel nie.
(s)
Do not procrastinate.
Onthou dat die aanleer van 'n taal 'n marathon is en nie 'n sprint nie.
(s)
Remember that learning a language is a marathon and not a sprint.
Moenie alles inprop nie.
(s)
Donโ€™t cram.
Geniet dit?.
(s)
Have fun.
0 Comments
Top