Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
33 words
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
33 words
vraag
(n)
question
letters
(n)
letter
taal
(n)
language
werkwoord
(n)
verb
naamwoord
(n)
noun
byvoeglike naamword
(n)
adjective
frase
(n)
phrase
Ek dink dit is beter om die frase te gebruik.
I think it's better to use this phrase.
lees
(n)
reading
alfabet
(n)
alphabet
sin
(n)
sentence
Dit is partykeer baie moeilik om 'n sin te maak met die woordeskat.
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
woord
(n)
word
Dit is partykeer baie moeilik om 'n sin te maak met die woordeskat.
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
geslag
(n)
gender
uitspraak
(n)
pronunciation
kultuur
(n)
culture
skryf
(n)
writing
meervoud
(n)
plural
bywoord
(n)
adverb
grammatika
(n)
grammar
vokaal
(n)
vowel
agtervoegsel
(n)
suffix
punt
(n)
period
woordeskat
(n)
vocabulary
vraagteken
(n)
question mark
uitroepteken
(n)
exclamation mark
komma
(n)
comma
0 Comments
Top