Start Learning Afrikaans in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
33 words
Word Image
Essential Vocabulary For Talking About The Language
33 words
vraag
(n)
question
letters
(n)
letter
taal
(n)
language
werkwoord
(n)
verb
naamwoord
(n)
noun
bywoord
(n)
adverb
byvoeglike naamword
(n)
adjective
alfabet
(n)
alphabet
woord
(n)
word
Dit is partykeer baie moeilik om 'n sin te maak met die woordeskat.
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
sin
(n)
sentence
Dit is partykeer baie moeilik om 'n sin te maak met die woordeskat.
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
vraagteken
(n)
question mark
uitroepteken
(n)
exclamation mark
komma
(n)
comma
tydperk
(n)
period
lees
(n)
reading
antwoord
(n)
answer
frase
(n)
phrase
Ek dink dit is beter om die frase te gebruik.
I think it's better to use this phrase.
vokaal
(n)
vowel
meervoud
(n)
plural
agtervoegsel
(n)
suffix
uitspraak
(n)
pronunciation
grammatika
(n)
grammar
woordeskat
(n)
vocabulary
enkelvoud
(n)
singular
skryf
(n)
writing
0 Comments
Top